Čemu težimo?

Naša misija je stvaranje jakog i odgovornog civilnog društva putem motivisanja pojedinaca da aktivno učestvuju u kreiranju promena koje će njihov život učiniti kvalitetnijim.”

U svakom pojedincu našeg društva postoji potencijal i energija koja može da inicira promenu.

Kako radimo?

 • Podrška građana i građanki – svaki naš projekat mora da dobije pismenu podršku 1000 građana i građanki pre nego što krene u realizaciju.

 • Društveno organizovanje – svaki naš projekat ili aktivnost bazira se na direktnom uključivanju građana i građanki u njegovu realizaciju.

 • Transparentnost – svi naši resursi i troškovi su javno prikazani i svima dostupni. Ako ne možemo javno da ih objavimo, znači da nismo ni odgovorni prema onima zbog kojih postojimo.

 • Istorijat

  Udruženje građana Srbija u pokretu osnovano je 04. jula 2009. sa misijom osnaživanja, motivisanja i ohrabrivanja pojednica da aktivno i udruženo učestvuju u kreiranju kvalitetnijeg života u Srbiji.

  Dolazimo iz različitih sfera društva, a između ostalih čine nas politikolozi, lekari, ekonomisti, pravnici, sociolozi. Mi živimo u Srbiji gde smo rešeni i da ostanemo. Ne želimo da odemo u svet kako bismo živeli bolje.

  Detinjstvo smo proveli gledajući svoje roditelje koji se bore PROTIV nečega ili nekoga, za bolju budućnost svoje dece. Šta se promenilo? MI se danas borimo ZA nas i našu decu. Želimo da učinimo sve što možemo da u Srbiji život postane bolji i to ne samo na rečima i u nekoj budućnosti već konkretno i danas!

  Zadovoljni smo onim što smo i što smo do sada postigli, ali nezadovoljni brojnim negativnim pojavama koje nas okružuju.

  Verujemo da svaki pojedinac ima kapacitete i resurse da se pokrene i da svoj život učini kvalitetnijim i boljim. Da traži od države da uradi nešto za njega, ali i da on sam uradi nešto za sebe i državu.

  Promene kreiramo MI – građani, ne čekamo da to neko uradi umesto nas.

  BUDI POKRETAČ, A NE PASIVNI POSMATRAČ!

  Čime se vodimo?

  “Da bi se priznala tuđa vrednost treba prvo imati vlastitu” Šopenhauer

  Realnost i sabranost

  Verujemo da je važno da stvari sagledamo onakve kakve jesu. Da uspehe proslavimo, a neuspehe analiziramo. Biti prisutan i razmišljati o aktivnostima u kontekstu onoga što nam je cilj, a ne samo sprovoditi stvari po navici ili automatizmu.

  Disciplina i upornost

  Cena discipline uvek je manja od greha zbog kajanja. Svaki put kada skrenem pogled sa svog cilja, jedino što vidim su prepreke.

  Okružiti se najboljim ljudima

  Nedovoljno dobri ljudi imaju potrebu da se okruže lošijima od sebe da bi oni izgledali bolje. Najbolji vole da rade sa još boljima od sebe, tako napreduju i uče jedni od drugih.

  Odlučnost

  Da se pokrenemo, organizujemo i menjamo svet oko nas, a ne da čekamo da neko drugi to učini umesto nas.

  Hrabrost

  Da glasno progovorimo o stvarima koje su važne, a o kojima drugi ćute.

  Integritet

  Pravo na slobodno mišljenje i donošenje odluka bez pritisaka ili ucenjivanja od strane drugih. Pravo na kritičko ispitivanje autoriteta bez posledica.

  Inicijativa i aktivizam

  Početak je prvi korak ka uspehu. Put od 1000 kilometara počinje jednim korakom. Menjaj svet menjajući sebe.

  Optimizam

  Rešavanje svakog problema počinje prvo sa željom i idejom da problem uopšte može biti rešen.Nema granica – granice postavljamo sami.

  Odgovornost

  Biti odgovoran znači raditi svoj posao na najbolji mogući način, tako da si u svakom trenutku svestan posledica svog (ne)činjenja. Preuzeti odgovornost znači stajati iza svojih dela i reči, verovati da činiš ispravno i da imaš jasnu viziju cilja.

  Ravnopravnost

  Svako ima jednako pravo da ispuni svoj potencijal i ambiciju dok ne ugrožava isto pravo drugih. Motivacija da se preuzme odgovornost i inicijativa postoje kada čovek zna da društvo neće nepravedno druge favorizovati, ili njega nepravedno osuditi.

  Sinergija

  Vrednost grupe je veća od zbira vrednosti pojedinaca. Individualno možemo dati samo 100% sebe, timski možemo dati i 110% sebe jer jedni druge dopunjujemo i inspirišemo. Svaka stvar koju uradiš, ma koliko malom ti se činila, jedan je korak ka ostvarenju zajedničkog cilja. Zajedno smo jači. 2+2=5

  Liderstvo

  Ljudi koji imaju viziju su ljudi koji imaju osećaj kuda treba društvo da se kreće. Dobar lider ne pravi još vise pratilaca već pravi nove lidere. Posao lidera je da u drugima probudi i osvesti njihove mogućnosti.

  Sa kim radimo?

  Web sajt je realizovan kroz projekat “Ne primam mito, radim za platu” uz pomoć Instituta za održive zajednice (ISC) u okviru programa “Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva” koji finansira USAID.

  EU
  Unicef
  Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
  Pravni skener
  Nacionalna koalicija za decentralizaciju
  MCN
  Logo13
  Sustainable communities
  Plavi krug
  Pero art centar
  Ecotopia
  Fond za otvoreno društvo
  Istinomer
  Ringeraja